Aksjon mot høyhusbebyggelse i Kværnerkolonien

Jeg bor i Oslo, og det er med stor skepsis jeg har iakttatt boligbyggingen i byen her de siste årene. Mange steder er byggingen preget av at det skal bygges mest mulig på minst mulig areal. Hensynet til lys, grøntområder og estetikk er i mange tilfeller minimalt, og bokvaliteten blir deretter. Fortettingen minner meg mye om den voldsomme boligbyggingen som foregikk på slutten av 1800-tallet med byggingen av de såkalte "gråbeingårdene" med trange bakgårder og lite sollys inn i leilighetene.

Det har forundret meg veldig at dette faktisk blir tillatt, at alle erfaringene vi burde tatt med oss fra den gang rett og slett blir oversett med begrunnelse av det er så stort behov for boliger i Oslo. Skulle tro det heller var behov for gode, gjennomtenkte boliger med gode oppvekstvilkår, ikke det motsatte. Jeg savner en mer helhetlig byplanlegging, der det tas mer hensyn til gode bokvaliteter og bevaring av grøntområder enn fortjeneste for utbygger.

Kværnerkolonien slik den fremstod på begynnelsen av 1900-tallet

Vi er så heldig å bo i en liten perle i Oslo, nemlig KværnerkolonienI 1912 utparsellerte Kværner Brug boligtomtene i Kværnerkolonien til arbeiderne ved bruket. Det var arkitekt Harald Hals (1876-1959) som tegnet de 4 – 5 forskjellige hustypene som ble oppført på boligtomtene i nøktern Jugendstil med hagebypreg. Han sto for utbygging av flere hagebyer i Oslo, blant annet Ullevål Hageby. Utbyggingen fulgte engelsk forbilde, hvor lys, frisk luft og grønne uteområder ble vektlagt. Dette representerte en ideologisk retning som så hagebyer rundt fabrikkene som en modell for et lykkelig framtidssamfunn.

Nå står disse ideologiene for fall. Obos har planer om massiv utbygging som vil legge store deler av området i skygge, både for sollys og utsikt. Får de det som de vil blir det en 30 meters massiv vegg av boliger som vil reise seg foran Kværnerkolonien. Det vil også ramme den lille koselige Kværnerparken, som blant annet er mye brukt av barnehagene i området.

Illustrasjon av utsikten fra Kværnerparken slik den blir hvis høyhusene blir bygd. Sola vil forsvinne bak disse husene tidlig på ettermiddagen.
Vi skal ha en aksjon tirsdag 16. april kl 16 mot denne utbyggingen, og da håper vi at mange møter opp. Både byplanetaten og lokalaviser er invitert og vi skal heise opp ballonger som illustrerer høyden de nye Obos-byggene får, hvis utbyggerne får det som de vil. Noe vi selvfølgelig håper vi kan forhindre, for hvis disse massive husene først bygges, så er det en permanent forringelse av et unikt boligområde som ikke kan tilbakestilles.
Kommentarer

Rekkehuset sa…
Æsj, ja det skjønner jeg veldig godt at dere ikke ønsker dere som nærmeste nabo. Det vil gjøre mye for boforholdene. Jeg kan ikke forstå at det går an å ta så lite hensyn til et eksisterende område når det skal bygges ut. Jeg jobber på det stedet jeg vokste opp (Ås) og her har de nå snart revet hele sentrum og erstattet med store firkantede klosser. Nå var vel ikke alt så sjarmerende fra før heller, men nå er det i alle fall blitt veldig lite sjarmerende. Lykke til med aksjonen og utfallet! Og god helg, hilsen Hanne.
Erica sa…
Synes ikke noe om at det skal komme slike store bygninger akkurat DER! Det går greit med den store bananblokka som skjermer for toget, men et høyhus rett ved barnehagen vil ødelegge mye. Er for at de bygger mer her, men hold det lavt.
tttt sa…
Enig med Erica! Bananblokka kan bli fin hvis det lages et grønt tak man kan gå på med direkte tilgang fra Kværner busstopp! Det kan bli en skikkelig arkitektonisk perle. Tviler imidlertid på om Obos tenker i de baner over hodet.
Hanne sa…
Bra skrevet Vibeke. Liker heller ikke at de bygger så høyt i dette området.
Helle sa…
Skjønner godt at dere er frustrert. Har sett en massiv utbygging i Kværnerbyen, som har blitt bra, men det må jo si stopp en gang? Selv om det er boligmangel i Oslo behøver man ikke bygge så høyt , - også trodde jeg man også hadde et mål om å holde Oslo som en by med grønne lunger...
Quiltefia sa…
Hei!! Full sympati for at dere kan risikere å få et digert hus like ved. Håper at det hjelper å protestere!! Synd å ødelegge et hyggelig og særegent bomiljø!! AnneK:-)
Det er forstemmende, at der ikke i højere grad bliver tænkt æstetik ind i byplanlægningen. Her i Aalborg er der ved at blive opført nye boliger på den gamle eternitgrund (hvor eternitfabrikken var). Det viser sig grunden var fuld af asbest - byggeriet sker vist mod bedre vidende. Hvad der styre byplanlægningen kan man kun gisne om, men mon ikke økonomiske hensyn kommer før de menneskelige ?